ਆਈ ਟੀ ਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ ਪ ਲ ਦੀ

ਖੰਨਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁਲੇ ਪੁਰ ਦੀ ਆਈਟੀਆਈ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ ਪ ਲ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅ ਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਹ ਰ ਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵੀ ਡਿਉ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪ ਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਮ ਹਿ ਲਾ ਆਈਟੀਆਈ ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੱ ਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਸੋਸ਼ ਲ ਮੀਡੀਆਂ ਉ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੀ ਡਿਉ ਵਿਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਉਤੇ ਪ੍ਰਿੰ ਸੀ ਪਲ ਅਤੇ

ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅ ਸ਼ ਲੀ ਲ ਹ ਰ ਕ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਧਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡਿਉ ਆਡਿਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੀ ਸ਼ਿ ਕਾ ਇ ਤ ਐਸਐਸਪੀ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਸ ਟਾ ਫ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲ ਗਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਸ਼ ਰਾ ਰ ਤੀ ਅ ਨ ਸ ਰ ਨੇ ਵੀਡਿਉ ਨੂੰ ਅ ਡਿ ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *