ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਬ ਨੇ.

ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾ ਰ ਹੇਠ ਘੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੁੱ ਤੀ ਆਂ ਮਾ ਰ ਨੀ ਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਇੰਨਾ ਮੁ ਸ਼ ਕ ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਖਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇ ਟ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ

ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਸੌ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਗੂੰ ਗੀ ਬ ਹਿ ਰੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਕ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਇਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਵੇ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਘਾਟੇ ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇ ਚ ਣ ਦੀ ਗ ਲ ਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਾ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੰਗਾਂ ਬਿੱਲਾ ਵਪਾਰੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱ ਸਾ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚ ੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ

ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 4 ਸੌ ਰੁਪਏ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਤੇਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੌ ਰੁਪਿਆ ਇਕ ਦਿਨ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲ ਦਾਲਾਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇਲ ਦਾ ਤੁੜਕਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬੰ ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਲੰਡਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱ ਕਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਪੋਸਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *