ਹਾਏ ਵੇ ਤਰਸ ਕਰਲਾ

ਸ਼ਸ਼ੀਕਲਾ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਬੱਬੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੀ ਬਾਪੂ ਦੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੱਬੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਬੱਬੂ ਦੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਬੌਧਿਕ ਕਿੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟ ਰਾਣਾ ਤੂੰ ਹੌਲੀ ਨਿਘਾਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੌਣ ਛੱਡ ਮੇਰਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣਾ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਤਰਸ

ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਦਾਤ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿ ਤੂੰ ਟਹਿਣੀ ਘਬਰਾਈ ਯਾਨੀਆ ਕਦੋਸਤ ਆਗੂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਦਾ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਵਾਜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਫੜ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਚਾਚਾ ਸਹੁਰਾ ਰੱਖੂਗਾ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੇ

ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਆਈਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਜਾਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਖਲੋਂਦੀ ਤੇ ਆਵੇ ਹੁਣ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦਾ ਏਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾਇਕ ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਘੁੱਟੇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਦੋਸਤ ਕੁੜੀ ਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਧੋਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਰਨਾ ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *