ਹਏ ਰੱਬਾ ਬਚਾ ਲਾ ਮੈਨੂੰ

ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਤੇ ਰੋਮਾਂਚਿਕ ਕਹਾਣੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੱਚੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਠੀਕ ਹੋਣ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਸੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੀਂ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਸਿਰ ਵਾਦੀ ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਫ਼ਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ

ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਚਲਦਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਘਰ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ ਕਰਤਾਰੋ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਰਤਾਰੋ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਚ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸਰਦਾਰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੋਵਾਂ ਤੂੰ ਗੋਹਾ ਕੂੜਾ ਕਰ ਲੈ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਕਰਤਾਰੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਥੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਦੀ ਇਕ ਸਰਦਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਤਾਰੋ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਂ ਗ਼ਲਤ ਬਰਹਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਈ ਕਰਤਾਰੋ ਉਥੋਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਡਾ ਡਾਕਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਫ ਕਰ ਹੀ ਦਿਓ ਕਰਤਾਰੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੇਲੇ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *