ਸੌਹ ਰੇ ਨੇ ਦੀਵਾ ਲਾਕੇ ਚਾ ੜਿ ਆ ਚੰ ਦ

ਅੱਜ ਦੋ ਸੌ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਓ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਪੈਸੇਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਓ ਹਿਸਾਬ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਬਚਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਤਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਚਾਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਵੀਹ ਲੱਗ ਗਏ ਅੱਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਉ ਗੁੱਸੇ ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੁਪਏ ਤੇ ਦੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਹੀ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਗੇਟ ਖੜਕਦੈ ਅਤੇ ਗੇਡ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ

ਦੂਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਬਾਪੂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਜੇ ਕਰਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਤੇਰੀ ਨੂੰਹ ਰਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੋ ਜੋ ਦੂ

ਸਰਾ ਮੁੰਡਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਿਉ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਦੇ ਹਿਲਾਈ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਿਉ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਘਰ ਕੋਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਿਰਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਂਗਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published.