ਸੁੱਤੀ ਔਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਗ ਛੂਹੋ

ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਔਰਤ ਦੋ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹੀ ਛੂਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਚਾਣਕਯ ਨੀਤੀ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀਆਂ ਹਨ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ

ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖ਼ਰਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦੈ ਕਿ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਚਾਣਕਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤ

ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੂਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਣਕਿਆ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਮਾਤਾ ਲਕਸ਼ਮੀ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *