ਸਿਰਫ 2 ਚਮਚ ਪੀਓ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰਲੀ ਗੰਦਗੀ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਚ ਬਾਹਰ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਨਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਸੌ ਸ਼ੁਰੂਅਾਤ ਕਰਦਿਅਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੋਸਤ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਂਤੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵੀਡਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਆਂਦਰੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੌਰਟੈਂਟ ਪਾਠ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅੰਤੜਿਆਂ ਭੋਜਨ ਨਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੇਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੇ ਤਕ ਫੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਸਰ ਲੋਕ ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੋਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਵਾਲ ਝੜਨਾ ਤੀਬਰ ਵਿਚ ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੀਵਰ ਵਿਚ ਗੰਦਗੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ

ਸੰਬੰਧੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਸਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਚਮੜੀ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤ ਉਸਦੀ ਆਂਤੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣੀ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ

ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋ ਸਵੇਰੇ ਦੋ ਨੁਸਖੇ ਹਨ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਖੀਰਾ ਅਤੇ ਅਨਾਰ ਦੇ ਜੂਸ ਦੀ ਵਰਤੋ ਪਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਗਿਲਾਸ ਗੁਣਗੁਣਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਨਿੰਬੂ ਦਾ ਰਸ ਚਾਰ ਚਮਚ ਖੀਰੇ ਦਾ ਰਸ ਅਤੇ ਚਾਰ ਚਮਚ ਅਨਾਰ ਦਾ ਰਸ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਸੇਵਨ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਦੋ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ

Leave a Reply

Your email address will not be published.