ਸਰੋਂ ਤੇ ਤੇਲ ਚ ਇਹ ਚੀਜ ਮਿਲਾਕੇ ਲਗਾਓ

ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵਾਂ ਨੁਸਖਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਏਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਇਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੁਸਖੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਹੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਸੌ ਐਮਐਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤੇਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੈ ਕਿ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੜਾਹੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਾਮਿਲ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਸੇਕ ਲਵਾਉਣਾ ਹੈ

ਤੇ ਦੋ ਚਮਚ ਮਹਿੰਦੀ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਣੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਰਬਲ ਦੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਮਚ ਆਂਵਲਾ ਪਾਊਡਰ ਮੋਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਥੀ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੇਕ ਤੇ ਹੀ ਪਕਾਉਣਾ ਹੈ ਜਦ ਇਹ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਰ ਠੰਡਾ ਹੋਣ ਲਈ ਰੱਖ ਦੇਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਟਾਕੀ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੱਚ ਦੇ ਬਰਤਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ

ਲੈਣਾ ਹੈ ਆਓ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਉਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਪਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂੰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨੂੰ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *