ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ

ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਆਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਇਕੀ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁਝ ਪੈਸਿਆਂ ਲਈ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਸੂਸੀ ਖ਼ਰੀਦਣ ਜਾਨੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਖ ਆਪਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਹ ਸੋਝੀਆਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪਿਆ ਜਿਸਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੂ ਤਾਜ਼ਾ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਬਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ

ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਲੇ ਤਕ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ

ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕੈਮੀਕਲ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਤੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਮੁਹਾਲੀ ਤਖ਼ਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *