ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗੰਦਾ ਕੰਮ

ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਜਾਊਗਾ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਹੂ ਇਹੋ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਜ਼ੋਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠ ਜਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ ਡੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਸੰਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਕੁੜੀ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ

ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੁਰਕੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਆਪੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਨੀ ਆਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਮਰੇ ਗਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਰ ਉਸਦਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਡਰ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕੰਮ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ

ਮੁੰਡਾ ਕੁਲੀ ਦਾ ਖਾਸ ਫੀਚਰਸ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਜੋੜਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੂੰ ਆਵੇਂਗਾ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ 50 ਵਾਰੀ ਆਜੀਂ ਡਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਨਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਘਰ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *