ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ

ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਇਕ ਦੂਜੀ ਦੇ ਘਰਵਾਲਾ ਘਰਵਾਲੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਕੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਿਉ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ ਓਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਧੀਏ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਸਾਮਾਨ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ

ਪਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਭਾਈ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵਸੀਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਉਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੈਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਉਤਪਾਦ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਅਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਤੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੁੜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੀ

ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਏਨੀ ਉਮਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹਿ ਸਕੇ ਬੜਾ ਚੀਕ ਸੀ ਤੇ ਰੋਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ ਹੋਣ ਦਿਓ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *