ਵੇਖੋ ਸਪਰਮ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੀੜੇ ਟੈਮ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਛੇ ਸੱਤ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕੌਮ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਜਾਂ ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜੀਓ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਦੱਸ ਬੱਚਾ ਸੁੱਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਕੀਤਾ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ ਜੋ ਪਾਪ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ

ਬੱਚਾ ਤਿੰਨਾਂ ਚਹੁੰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਬੱਚਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਡਿਲਵਰੀ ਦੀ ਟੈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਰ ਮਾਰਨ ਲਿਆਵਾਂ ਸਾਧੂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਲਾਸਟ ਟੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦਰਦ ਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਟੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਿਲੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕੁਸ਼ ਨ੍ਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ

ਫਿਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਉ ਸੁਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਸੋਹਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਗ਼ੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਓਹੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਖੌਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗ਼ਲਤ ਰਾਹਵਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੈ ਸਕਣ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *