ਵੇਖੋ ਦਿਉਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਬੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ

ਪਿਆਰ ਨਿੱਕੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਵੱਡੇ ਨਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਭਾਬੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਏਂ ਜਦ ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਭਾਬੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਫੇਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਦੋਨੇਂ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੇਖ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰਹ ਪੁੱਤ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਧਰਮ ਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਟਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ

ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਧੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇੜੀ ਪਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਏ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਭਾਬੀ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਸ਼ੇੜੀ ਉਸਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਨਿੱਕੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਾ ਲਾ ਦਿਓ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾਲ

ਬੈੱਡ ਖੜਕਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੈਮਰੇ ਵਿਚ ਵੇ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਪਲੈਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੀਹ ਕੱਪੜੇ ਪੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਦਿਉਰ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਕਾਲ਼ਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਦ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਧ ਨਿੱਕਾ ਪੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *