ਵੇਖੋ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ ਤੇ ਵਾਲ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ..

ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹਨ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹਨ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

ਉਕਤ ਤਸਵੀਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਾਲ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਤੋ ਵੀ ਲੰਬੇ ਹਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 5 ਫੁੱਟ 1 ਇੰਚ ਹੈ ਜਦਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 6 ਫੁੱਟ ਹੈ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਕ ਤਾ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹਨ ਦੂਜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *