ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾਓ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਕਾਲੇ

ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਲਗਾਓ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚਮਕ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਵਾਲ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਂਡਰਫ ਉੱਡ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਟੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮਾਸ ਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੈਂਡਰਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅੱਜ ਦੋ ਸੌ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ

ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਪੱਤੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਬਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਠੰਢਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਹ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਉਬਾਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਠੰਢਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛਾਨਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਸ਼ੈਂਪੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੀ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਡੈਂਡਰਫ ਹੈ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਸਭ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਧੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨੂੰ

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਵਿਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿਚ ਏਨਾ ਕੁ ਸ਼ੈਂਪੂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪਾਊਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਂਪੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਦਰਾਂ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਡੈਂਡਰਫ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖੁਰਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਨਿੰਬੂ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਪਾਉਣਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *