ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਪਤਨੀ ਭੇਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਈ

ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੇ ਪ ਦਾ ਕੇ ਸ ਪ ਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਲ੍ਹ ਭਿ ਜ ਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜੇ ਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨੇ ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪੜਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉ ਠਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਮੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਈਲੈਟਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕ ਰੀਬ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ ਰਚਾ ਆਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਹਰਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਬੰ ਦ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹਾਂ

ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕ ਸਰ ਹੀ ਧੋ ਖਾ ਧ ੜੀ ਆ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾ ਮ ਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਮਾ ਮ ਲੇ ਸ ਬੰ ਧੀ ਬਾਸੀ ਸ਼ੌਅ ਟਰਾਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਰਾ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸੇਖ ਵਾ ਜਿਲਾ ਗੁਰਦਾ ਸਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਲੜਕੀ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇ ਮ ਸ ਬੰ ਧ ਸਨ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋ ਉਸ ਤੇ ਦ ਬਾ ਅ ਬ ਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਪਰਕ ਤੋ ੜ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਗੰ ਦੀ ਆਂ ਗਾ ਲ੍ਹਾ ਕੱ ਢੀ ਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਮੈ ਉਸ ਨਾਲ

ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਪਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਵੱਲੋ ਮੈਨੂੰ ਤ ਲਾ ਕ ਦੇ ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪੋਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *