ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭੈਣ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇਕ ਸੱਚੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਮਾਣਿਆ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਸਗੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਸੀਡੀਆਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਪਡ਼ਤਾਲ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਸਹੇਲੀ ਦੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਕੁੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿਤਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਹੈ ਸੀ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸ ਟੈਮ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੋਂ ਬਾਂਹ ਛੁਡਾ ਕੇ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ

ਹੈ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਉਦਾਸ ਸੀ ਬੈਠਦੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚਲਦਾ ਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਹੇਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹੈਲਪ ਦਰਦ ਲੱਗਾ ਪਰ ਉਹ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਦੱਸੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸਹੁੰ ਰੰਗ ਦਾ ਕਿਹਾ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜਦ ਰੱਖੜੀ ਪਾਂਧੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ

ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਜਦੀ ਕੀਮਤ ਲੱਕੜੀ ਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਥੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦਾ ਪਰ ਉਸਨੇ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਔਸਤਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਇਆਂ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਐਂ ਚੂਸ ਚੂਸ ਕੇ ਲਾਲ ਲੜਦਾ ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ ਆਪ ਹੁਣ ਫ਼ਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *