ਰੇੜੂਏ ਵਾਲੇ ਦੀ ਠੋਕੀ ਮੰਜੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ

ਸਾਸਰੀਕਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਦੋ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਆਇਆ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗਾਣਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਮੱਖ ਵਾਂਗੂੰ ਲੜਿਆ ਤੇ ਉਸ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਕਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜੀ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜੜਨੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਸੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਰੇੜੂਏ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਗੱਡੀ ਵਿਚ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਕੌੜੀ ਦਾ ਰੁਤਬੇ ਵਾਲਾ

ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਟਰਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਈ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪਿਆਰ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਪਾਇਆ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਘੋੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਆਦਿ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਕੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਬੋਲੇ ਸੀ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਰ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਇਕ ਸਟਾਈਲ ਪੱਟ ਉੱਤੇ ਥਾਪੀ ਲਾਉਣਾ ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਥਾਪੀ

ਲਗਾਉਣਾ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੜੇ ਜਾਣੀ ਤੋਂ ਸੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਸਿੰਘ ਰੁਸਤਮ ਏ ਫੇਮ ਲੈਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨੀ ਦੱਸੂੰਗਾ ਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੌਣ ਕੌਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਫੀਮ ਲਈ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਹੋਮ ਲੈਂਡ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਛੇਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *