ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨਾਲ

ਹਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਸਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕਣ ਅਨੂੰ ਕਰਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਬੀ ਏ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਤਿੰਨ ਓਂਕਰ ਮਾਰ ਮਾਲਕਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਆਜੂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤੇ ਨਿੱਖਰੇ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਨੌਕਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਕੁੜੀ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ
ਯਾਦ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨੂੰ ਕਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਨਾ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕਣ

ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਮਾਲਕਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਨੌਕਰ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਉਤੇ ਦੋ ਸੌ ਨੌੰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਘਰੇ ਹੈਗੀ ਐ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਿਰ ਨੂੰ ਮਾਲਕਣ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੀਰਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਨੌਕਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਹ

ਬਣਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਕ ਏਨੇ ਹੀ ਚਿਰ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਹੀ ਚਰਨ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੌਕਰ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *