ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ

ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੁਦਰਤ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰਦ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਔਰਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿਨੇ ਦੋ ਸੌ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਨਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਰਦ ਅਤੇ ਔਰਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦ ਦੁਆ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋ

ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਜੀਹਨੂੰ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾ ਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਜੇ ਕੋਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਦੋ ਸੌ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਹਨ ਦੋਸਤੋ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਪਨਾਉਣੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ

ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚ ਦੋ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਦਿਨ ਲਈ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਟੁੱ ਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਈ ਐ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫੇਰ ਆਏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *