ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਰਾਤੀ

ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਲਓ ਵਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਏ ਉਸਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਭੈਣ ਨੋ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਏ ਜਦ ਉਹ ਚੌਕ ਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਏ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ

ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਯਾਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕੀ ਭੈਣੇਂ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੁੜੀ ਤੁਰਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਉਥੋਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚੀ ਫਿਰਦੀ ਐ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਐ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾਅਵਾ ਕੁੜੀ ਦੇ

ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੰਦੀ ਸੂਰਜ ਚੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਗੱਲ ਦਾਅਵਾ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ
ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਬਾਂਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਐ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਸਮਝ ਜਾਂਦਾ ਏ ਡੀ ਏ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਬਾਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਸੋਫੇ ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਾ ਕੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਲਾਲ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *