ਯਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਗੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ

ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਚਾਚੇ ਤਾਏ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਉਸਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਇਕ ਲਾਗੇ ਘਰਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਲਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਸਨੂੰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਜਦ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਦੂਜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾਹ ਕਿਹੜੀ ਅੱਖ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ

ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਿਲ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਨ੍ਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੀ ਘਰੇ ਸਿਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਯਾਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਯਾਰ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਧੂੰਆਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ੍ਹ ਤੇ ਇਕ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਕਿਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆ ਨਾ

ਇਹ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋਜੇ ਵਰਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁਣੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਪਤੀ ਉਸਦਾ ਯਾਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਖੜੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਪਾਰਲਰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *