ਮੱਕੀ ਵਿਚ ਫੜੀ ਅਕ ਕੇ ਜੱਟ ਨੇ

ਇਕ ਔਰਤ ਦਾ ਛੱਲੀਆਂ ਖ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਜੀਅ ਕਰਦੈ ਪਰ ਪੁਲ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਛੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਛੱਲੀਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤਾਂ ਛੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਨੀਆਂ ਛੱਲੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਮੰਦ ਪੈਂਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਉਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਛੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਜਦ ਛੱਲੀਆਂ ਤੋੜ ਲੈਣਗੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਤੂਲ ਛੱਲੀਆਂ ਖ਼ੂਨ ਆਊਂਗਾ ਨਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ

ਜ਼ਲੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵੀ ਤੋੜਦੀਆਂ ਨਾ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉੱਛਲੀਆਂ ਤੋੜਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਦਾਦੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਮੋਟਰ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਖੇਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਗ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਤੀਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੰਮੇ ਪਿਆ

ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਰੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੱਜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਭੱਜ ਗਿਆ ਤਾਓ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਥੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਧੱਕਾ ਕਰਨ ਦਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਚੌਂਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਹ ਸੁੱਟਦਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਮਾਹੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਫੇਰ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.