ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਬੈਗ ਫੜੀ

ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਕਾਲਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਚੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੁਲੀਆ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉਸਦੀ ਕੋਲ ਹੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜੋ ਜੋ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤਕ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੈ ਚੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹੁਣ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਆ ਹੈ ਚੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚੋਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਸੀ ਜੀ ਸੀ ਜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਸ਼ ਦੱਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ ਕਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਕੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰ

ਸਾੲੀਕਲ ਕਿਵੇਂ ਚੋਰੀ ਕਰੀ ਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਚੋਰ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੇਈ ਦੋ ਦੋ ਲੋਕ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਝਾਕੀ ਚੋਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਇਹ ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਗੰਦ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਸ ਚੂਰੀਆਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *