ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ

ਇਕ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਧੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖ਼ੁਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੋ ਲਾਗੇ ਘਰ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਘੁੰਮਾਉਣ ਫਿਰਾਉਣ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਾਲੇ ਖਵਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ

ਜੀਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੋਚਦੀ ਏ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੇ ਖਾਧੀ ਪੀਤੀ ਦੀ ਲੋਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ ਉਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਚੀਕਦੀ ਚਿੱਲਾਉਂਦੀ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਬ੍ਹਾ ਉੱਠਦਾ ਉਹੀ ਯਾਰੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ

ਸੀ ਫੇਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਉਹ ਜਬਰ ਦਸਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਤੁਪਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਚ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੜਫ਼ਦੀ ਤੇ ਚੀਕਦੀ ਪਰ ਉਸ ਟੈਮ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *