ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹਰਕਤ ਦੇਖ ਹੋਸ ਉੱਡ ਜਾਣੇ

ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੀ ਹੋਈ ਸੜਕ ਉਤੋਂ ਇਕ ਐਸਕਲੇਟਰ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਕਤਾਰਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ

ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਫੱਤਰਫੁੱਲ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਡਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਪੱਥਰੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫੱਤਰਫੁੱਲ ਦੀਇੱਕ ਕੌਲੀ ਲੈ ਲਵੋ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚਮਚ ਜੀਰਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲ ਕੇ ਕਾੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਵੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਦਿਨ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ

ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੱਤਰਫੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰ ਲਵੋ।ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਵੋ।ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਾ ਲਵੋ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *