ਮਾੜੀ ਗੁ ਆਂ ਢਣ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਰਦੇ ਵਿਚੋਂ ਦਹੇਜ ਤੇ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਵਾਜ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹ ਬਣੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਪਤਨੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝਦਾ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭੱਜਦੀ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਾਸੇ ਵੀ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾ ਰੱਬ ਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਗੂਗਲ ਮੁਗੁਰੂਜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਤੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅੱਗੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਉਸ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੈ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਕਿ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਕੁੜੇ ਤੂੰ ਕਾਰੀ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ

ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਬੁੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਜੂਸ ਮੱਖੀ ਚੂਸ ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੱਕਾ ਮੰਗਣਾ ਈ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਅੱਗੇ ਪਏ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾਂ ਲੋਕੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣ ਹੀ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁੜ੍ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਆ

ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰੋ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੀ ਹੋ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵਿਵੇਕ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਆਬਦੀ ਪੇਕੇ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਇਨ੍ਹਾਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *