ਭੋਲੇ ਦਿਉਰ ਨੇ ਚੱਕਵੀਂ ਭਾਬੀ

ਨਿਕੰਮੀ ਔਰਤ ਦੇ ਉੱਠੀ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਚੌਕੀ ਉਸ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਨੀ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਦਿਨ ਕਟੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨ੍ਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੇਰੀ ਸੇਰਵਾ ਤੂੰ ਦਿਨੀਂ ਆਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਿਕੰਮੀ ਔਰਤ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀਅ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਖੇਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ

ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਕੁੜੀ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਰਸੋਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਸੀ ਤੇ ਆਵਦੇ ਘਰਵਾਲੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦਿਉਰ ਭੱਜ ਕੇ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਖ਼ੁਦ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਔਰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦੀ ਕੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ ਨਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦੇਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦਿਉਰ ਔਰਤ ਦਾ ਪੈਰ ਮਲ ਦਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰੋਂ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਲਤ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕੀ ਭਾਬੀ ਦੇ ਪੈਰ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਲਣ ਦਿਆਂਗਾ ਪਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ

ਦਬਾ ਦਬ ਪੈਰ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੱਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਔਰਤ ਨਾਟਕ ਕਰਨ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਦਿਨ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਦਿਉਰ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਕੰਮ ਚਲਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੱਠਵੇਂ ਦਿਨ ਭਾਬੀ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਉਰ ਨੂੰ ਨ੍ਹੀਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਚੌਵੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਟੌਹਰ ਨਾਲ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਮੰਜੀ ਉੱਤੇ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *