ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੁਤੇ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਪਰ ਭਰਾ ਨੇ

ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੋ ਬੜੀ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇਕ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਆਹੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਸੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਨੰਬਰ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਕਰਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ

ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਦੀ ਏਦਾਂ ਗਈ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਲੈ ਸਕਾਂ ਜਦ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਦਰਦਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਏਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਕੇ ਲੱਤਾਂ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਵੇ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤਕ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਨਾ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਵਾਰ

ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਜਦ ਕੁੜੀ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੋਲੀ ਖਵਾ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਉਸ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹਨ ਤੇ ਤੱਕ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਬੈਲਟ ਤੇ ਇਕ ਕੰਬਲ ਵਿਚ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.