ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕਲੇ ਸੀ ਫਿਰ ਹੋਗਿਆ ਉਹੀ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗਡ਼੍ਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟੈਮ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਣੀ ਇਕ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ ਕੁੜੀ ਅੱਗੋ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਈ ਆਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਜੂਸ ਲਿਆਉਂਦਾ
ਹੈ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਜੂਸ ਦੇ ਗਲਾਸ ਤੇ ਹੱਥ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਵ ਭੋਲਾ ਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ

ਕੱਪੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਿਸਮ ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਹੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਕੁਝ ਉਹ ਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਦੋਨੋਂ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਮਿਟਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨੇ ਕੁੜੀ ਸੂਰਾ ਮਜ਼ਾ ਤੇ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟੈਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਪਰ ਕੁੜੀ ਦਾਮਨ ਫੇਰ ਤੋਂ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਘੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕੁੜੀ ਜਾਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਦ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸੇ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਉ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕੌਣ ਵਾਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਉਥੋਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਥੇ ਫਸਿਆ ਰਹਿ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published.