ਭਰਾ ਨੇ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਸ਼ਕ ਨਾਲ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਫੜਿਆ

ਅੱਜ ਭੱਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਇਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਬਾਰੇ ਜੂ ਭਰਾ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਕਦੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਦਾਗ਼ ਨਾ ਲਾਈਂ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹੋ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਾਹਰ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ

ਜੱਗੀ ਭੈਣ ਜਵਾਨ ਹੋਈ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਉਸ ਪੁਲ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੋਚੀਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦ ਕੁੜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਘਰੇ ਆਉਂਦੀ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ

ਏਦਾਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪੁਜਾਰੀ ਲਾਹ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਇਕ ਦਿਨ ਹੂ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਸਹੁੰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ
ਭਰਾ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਿਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਕਰਿਓ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਜਦ ਕੁੜੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਸਰ੍ਹਾਣਾ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘੱਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਨ੍ਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *