ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ ਫ਼ੋਟੋ ਲੀਕ

ਅੱਜ ਭੰਗਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਡ਼੍ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤ ਜਦ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਲਟੀ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਕੀ ਲੜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਈ ਕੀਤੀ ਉਸਦੇ ਵਿਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਬੰਧ ਹੈ ਸਾਰੀ

ਦੁਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਹਿਮ ਕੱਢ ਦੇਵੇ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿੰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਕੰਪਲੇਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗ਼ਲਤੀ

ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉਥੇ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਇਹ ਕੰਮ
ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹਨ ਕੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਜਾਂ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸੱਧਰਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਜ ਜੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੈ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਖ਼ਰਾਬੀ ਕਰੂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਓ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਗ਼ਲਤ ਗੱਲ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *