ਬੁੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਰਸ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ

ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਠਰਕੀ ਬੁੜ੍ਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਬੁੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁੱਢਾ ਗੀਤ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਧੀ ਉਥੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਪੱਠੇ ਵੱਢਦਾ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਟੇਰਾ ਮਨ ਕੁਝ ਇਕ ਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਧੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੋਟਰ ਤੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰਤ ਦੀ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਨ੍ਹੇਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੱਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਪੂਰਾ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਗਰਮ ਸਰੀਰ ਸੀ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਧੌਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਫੇਰੂ ਪਿੰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮੋਢਾ ਉਸ ਨੂੰ

ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੂੰ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਧੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਦਾ ਪੁੱਤ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਚਰੀ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਫ਼ਰੀ ਪਾਉਣ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਠੰਢੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋਲੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੰਢਾ ਤੱਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਚਰੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਉਥੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੰਦਰਾਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁੱਢੇ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬੰਦਾ ਉਸ ਨਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਧਰਾਉਂਦੀ ਜਾਮ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਲੱਕ ਤੇ ਖਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕੀ ਬੋਰਡਾਂ ਪੂਰਾ ਠਰਕ ਬਾਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਵੀ ਪੁਲ ਚਲਾਕ

ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਗੁੱਧਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਰਸ ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੱਕੀ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੁੱਢੇ ਨੇ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਲਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਮਾਉਣ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਤਕ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਬੁੱਢਾ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਬਸ ਇੱਕ ਨਰਸ ਦੀ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਇੱਕੀ ਓਵਰਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *