ਬਾਬੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈਅ ਗਏ

ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਠੁਰ ਕੀ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਨਕਲੀ ਸੀ ਧੀਓ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਲ਼ਾਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਆਊਗੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਕਰੇਂ ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸੌ ਰੁਪਈਆ ਦੀ ਕੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋ ਘਰਾਂ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਨੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸ਼ਾਮੀਂ ਵਾਸੂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ

ਸਕੀਮ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਘਰੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਔਰਤ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਪਕਵਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੰਡ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਖੰਡ ਕਰਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ

ਵੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਜੂ ਕੁਝ ਬਾਬਾ ਉੱਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਹੱਲ ਹੋਜੂਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗ਼ਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁੱਗੂ ਠਰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਜਾ ਕੁੜੀ ਉਥੋਂ ਕੱਚੀ ਜਿਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *