ਬਾਬਾ ਨੇ ਇੱਕਲੀ ਜਨਾਨੀ ਦੇਖ ਕਰਤਾ

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤਅਮਲੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਭੋਰਾ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਰੂਹ ਜੀ ਘਰ ਵਿਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਸਾਧ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਧ ਦੀ ਸੋਚ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਤੂੰ ਬੀਬਾ ਬੜੀ

ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਉਸ ਸਾਧ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੀਮ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਵੀ ਬਾਬੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਾਬੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬਾਬਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਬਾਬਾ ਉਸਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਟਾਇਮ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ

ਚਾਹ ਦੀ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕੀ ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਟਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਆਦਮੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਘਰਵਾਲੀ ਪਤੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਤੀ ਦੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਬਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰਤ ਫਟਾਫਟ ਉਸ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *