ਬਾਥਰੂਮ ਵਿਚ ਫੜੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ

ਟੀਚਰ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਘਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮੈਡਮ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੀੜੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਅੰਗ ਅੰਗ ਦਿਸਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਦਾ ਵੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਸੂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਭੱਜ ਕੇ ਬਾਥਰੂਮ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੌਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਪੂਲ ਏ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ

ਮੈਡਮ ਵੇਖ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਦ ਮੈਡਮ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦੀ ਸੀ ਫੇਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਮੁੰਡਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀਹ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਲਿਆਵਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਵਾਦ ਹੀ ਲੇਨਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤੀ ਦਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਤ ਸੱਤ ਤੀਹ ਮੌਤ ਹਾਣੀ ਧੂੰਆਂ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੈਡਮ ਜਦ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਧੂੰਆਂ ਅੜਨ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਮੈਡਮ ਜਾਣਗੇ ਉਸਨੂੰ

ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਾਉਂਦੇ ਤਰਲੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਰ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਮੈਡਮ ਹੋਣਾ ਸਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟੋ ਮੁੰਡਾ ਚੁੱਕ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਡਮ ਵੀ ਅੱਧੇ ਕੁ ਲੀੜੇ ਲਾਹ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਿਬੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਬਦਨ ਐਂਡ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜੋ ਖਾਬਾਂ ਵਿਚ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਓ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤੇ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਡਮ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਹੋਤਾ ਵਿਵਾਦ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੁੜੀ ਸ਼ੇਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *