ਫੜ ਲਿਆ ਘਰਵਾਲੇ ਨੇ ਅਸਕ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ

ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੇਖ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਗੰਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਕ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਆਕੜ ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੀਜਾ ਮੁੰਡਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਚੋਂ ਤੂੰ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ

ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਪਿਆਰ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਮੁੰਡੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀਬਕਰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਗੋਡਾ ਸੰਦ ਤੂੰ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰਾ

ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੈਲਟ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਦ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਵੇਖ ਕੁੜੀ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ਜਦ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਬਰੈੱਡ ਤੇ ਬੁੜ੍ਹਕਦੀ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੋਰ ਮੁੰਡਾ ਲਾਉਂਦਾ ਕੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੈੱਡ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਫੇਰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਹੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚਲਦਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *