ਫਸ ਗਿਆ ਬਾਦਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਰੋਦੀ ਮਾ ਨੇ

ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਫਿਰ ਉਹ ਇਕ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚ ਡਿਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਚੀਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਉਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਕੀ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਨਾਲ

ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੜਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਸਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਸਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਪਰ

ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਨੇ

ਨਾਲ ਲਗਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਤੋੜੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਦਰੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਗਾਈ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤਕ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

ਅਤੇ ਡਰਿਆ ਸਹਿਮਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਮਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਰ ਦੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *