ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀਰੀ ਨਾਲ

ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਸੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਸੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਟਰ ਤੇ ਫੜੀ ਗਈ ਅਜੈ ਦੱਤ ਵਕੀਲ ਚਲਦੇ ਧੜਿਆ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਰਿਬੇਰੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦੇ ਮੋਟੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਝਾ ਆਖੇਂਗੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਐ ਅਜੈ ਦੱਤ ਵਕੀਲ ਚਲਦੇ ਧੜਿਆ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਰਿਬੇਰੋ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ

ਗੰਦੇ ਮੋਟੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮਾਝਾ ਆਖੇਂਗੀ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਵੀਰਦੀ ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਗੱਲ ਐ ਮਾਝਾ ਕਿੰਗ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਝਾ ਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯੂ ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਮਾਝਾ ਕਿੰਗ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਝਾ ਕਿੰਗ ਦਾ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਦਾ ਬਰਥ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਯੂ ਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਖਨੌਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਖਨੌਰ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਚ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਇਕ ਘਰ ਕੰਮ

ਸੀਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਇਕ ਘਰ ਕੰਮ ਸੀਰੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਥੇ ਇਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਇਧਰ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ

ਹਨ ਤੇ ਮਾਝਾ ਕਿੰਗ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਖੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆਧਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਜ਼ਾ ਕਿੰਗ ਵੀਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੇਂਗਾ ਇਧਰ ਦਿਨ ਬੀਤਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਝਾ ਕਿੰਗ ਵੀਰ ਮੇਰਿਓ ਖੋਰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈ ਆਧਾਰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮਜ਼ਾ ਕਿੰਗ ਵੀਰੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਕਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰੇਂਗਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *