ਪੈਸੇ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਾਰਨ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ

ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਘਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਠੀਕ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਕੇ ਹੋਊ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਾਇਓ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਓ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਲ ਰੋਟੀ ਪਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿਚ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕੇਵਲ ਦਾ ਇਕ ਡੱਬਾ ਠੀਕਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗੇਟ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਰਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾ ਗੇੜਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡਾ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚਾ ਚਾਚੀ ਚੀਕ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਵੰਗਾਰੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ

ਹੈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਰਿਸਾਉਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚਾਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਰੁਕੀ ਦੇਣ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਤੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਲੋਹੜੀ ਮਨਾਈ ਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਕਰੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਨਾ ਲਵਾਂਗੇ

ਲੋਹੜੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਾਬਤ ਹੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਣਿਆਂ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *