ਪੁਲੀਸ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ

ਸਾਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇਕ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਗੰਦੀ ਕਰਤੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕੁਝ ਅੱਗੋਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਰੋਹਬ ਜਮਾਇਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਰੋਡ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਇਸ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੁੱਛੀ ਨਾ ਕਿ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛੀਂ ਕੀ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਤਮੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ

ਹੋ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸਜਦ ਨਾਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰੂਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁੜੀ ਨੇ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅੱਡਾ ਜਬਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕੋਈ ਆਣ ਉਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਬੱਸ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਪੁਲੀਸ ਪੁਲੀਸ ਏਡੇ ਗੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿਚ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਹੱਕ ਜਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਵੱਡਿਆਂ ਤੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਆਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚੀ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਈ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਜੋ ਸਮਝ ਵੀ ਨਿਆਰੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਕਿਵੇਂ ਕੰਧ ਪਾੜ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰੇਗੀ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਸੌ ਸੌ ਰੁਪਏ ਲਈ ਏ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਤਕ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆਖੂ ਯੂਆਈਡੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਨੀਚ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *