ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਫੜ ਲਿਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ

ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਕਅੱਪ ਭਲਕੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਿਲਾਇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਕੀ ਕਹੀਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੇਕਅੱਪ ਭਲਕੇ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਸਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਿਲਾਇ ਗਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਲਿਖਣੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੰਦਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾ ਏ ਪੀ ਚੌਂਕ ਏ ਇਸ਼ਕ ਪੇਟ ਮੇਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੋ ਬਲਤੇਜ ਡਾ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟਿਸਕਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਆ ਔਰ ਪੇਂਡਸੇ ਪਲਕੋਂ ਨਿਕਲਾ ਲਿਖਣੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਚੰਦਰੋ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੇ ਪਾਸ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਡਾ ਏ ਪੀ ਚੌਂਕ ਏ ਇਸ਼ਕ ਪੇਟ ਮੇਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਦੋ ਬਲਤੇਜ ਡਾ ਨੇ ਫਟਾਫਟ ਟਿਸਕਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਆ ਔਰ ਪੇਂਡਸੇ ਪਲਕੋਂ ਨਿਕਲਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਕਿਸਕੋ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਸਤੀ ਚ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੀ ਸਭੀ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਦੀ ਹੈ ਉਰੂਗੀਰ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਸਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਦੋਸਤ ਲੇਕਿਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿਮੰਤਰੀ ਕਿਸਕੋ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹਾਕੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹਮਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਬਸਤੀ ਚ ਚੀਨ ਆਪਣੇ ਹਮਾਰੀ ਸਭੀ ਵੀਡਿਓਜ਼ ਕੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਦੀ ਹੈ ਉਰੂਗੀਰ ਕਰਤਾਵਾਂ ਕੇਸ ਵੀਡੀਓ ਪਏ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਇਕ ਸਿੰਘ ਮਾਸਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਲੰਕੇਟ ਫੈਲਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਨ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਬਲੈਂਕੇਟ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਾਬ ਕੋਲਕ ਹਾਕੀ ਬੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ ਕੇ ਲਘੂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਪਲੰਕੇਟ ਫੈਲਿਆ ਜੇ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਨ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਪੂਰਾ ਬਲੈਂਕੇਟ ਹੀ ਨਿਕਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਸਾਬ ਕੋਲਕ ਹਾਕੀ ਬੜਾ ਸਪਲਾਈ ਕੈਦਖਾਨੇ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਛੇ ਘੰਟੇ ਮੇਂ ਸੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਕੜ ਕੇ ਲਘੂ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਐ ਪੁਨੀਸ਼ ਅਖਵਾ ਕੇ ਕਈ ਪਲੰਕੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ ਬਲੈਂਕੇਟ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ ਸਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਚਾਕੂ ਛੁਰੀ ਐ ਪੁਨੀਸ਼ ਅਖਵਾ ਕੇ ਕਈ ਪਲੰਕੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਮਿਸ ਆਪਣੀ ਹੀ ਨਿਬੜਿਆ ਬਲੈਂਕੇਟ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ ਸਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇਸ ਬੜੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਕੌਰ ਬਾਠ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਕਭੀ ਭੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਇਕ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਲੰਕੇਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਇਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰਚ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਦਸੀਸਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਪਲੰਕੇਟ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤਾ ਚਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਭ ਕਭੀ ਭੀ ਕਾਲੇ ਤੇ ਪੀਲੇ ਤੇ ਇਕ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਪਲੰਕੇਟ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਬਾਇਰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪੇਟ ਨੂੰ ਰਚ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਦਸੀਸਾਂ ਤਕਲੀਫ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਖੇਤ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਘਰ ਮੇਂ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਜੀ ਪਲੰਕੇਟ ਨਿਗਲ ਗਿਆ ਕਲਕੱਤਾ ਚਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆ ਸੁਣ ਲਿਊਂਗੇ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਹੀਆਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਸਾਂ ਪਲ ਤੇ ਬੌਬ ਨੀਰਸ ਨਹੀਂ ਪਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਪ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂ ਕਿਸੀ ਹਿਪੋ ਜੱਸੇ ਬੜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਾਣੀਆ ਸੁਣ ਲਿਊਂਗੇ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲ਼ੇ ਵਾਲੇ

https://youtu.be/ugOvDUZKBCk

ਪਹੀਆਂ ਹੱਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਰੁੱਖ ਸਾਂ ਪਲ ਤੇ ਬੌਬ ਨੀਰਸ ਨਹੀਂ ਪਲ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੈਪ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਂ ਕਿਸੀ ਹਿਪੋ ਜੱਸੇ ਬੜੇ ਚੈਂਬਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਫੁਟੇਜ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਤੀਕ ਰਹੀਮੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਖਾਨੇ ਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗਰੋਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਓਏ ਪੁਕੂ ਕੈਸਿਟ ਆਸ਼ਕ ਪਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚ ਅਤੀਕ ਰਹੀਮੀ ਇਹ ਕਿਸੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪਰ ਇਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੀ ਖਾਨੇ ਕਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਗਰੋਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਓਏ ਪੁਕੂ ਕੈਸਿਟ ਆਸ਼ਕ ਪਏ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕੈਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਇਸ ਬੜੇ ਸਹੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ ਤਾਈਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਵੀ ਕਹੀਏ ਬਹੁਤੀ ਅਜੀਤਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਗਰੇਜ਼ੀ ਪੀਟੀਯੂ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਹਮਾਰੀ ਬਾਤ ਪੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਦੋਸਤ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐਨਾਕੋਂਡਾ ਇਸ ਬੜੇ ਸਹੇ ਭੁੱਖ ਨਿਕਲੇ ਮੈਂ ਸਫ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਅਬ ਆਪਕੋ ਦੇਖਾ ਤਾਈਂ ਦੱਸਦਈਏ ਦੇਖੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੁਲ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਪਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸੁਆਦ ਦਿਖੇ ਇਸ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਨੇ ਕੈਸਿਗ ਬੜੇ ਸੂਰ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੀਕ ਸਕਦੈਂ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਸੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਿਗਮ ਦੱਸਦਈਏ ਦੇਖੇ ਅੰਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਤੁਲ ਅਕਤੂਬਰ ਕਿਸਾਨ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜਾਨਵਰ ਕੋ ਕੈਸੇ ਅਪਨਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨਾਲੇ ਤੇ ਇਕ ਦੋ ਸੁਆਦ ਦਿਖੇ ਇਸ ਐਨਾਕੌਂਡਾ ਨੇ ਕੈਸਿਗ ਬੜੇ ਸੂਰ ਕੋ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪ ਤੀਕ ਸਕਦੈਂ ਕਿ ਕੈਸੇ ਇਸੇ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਨਿਗਮ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *