ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰੀਤ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤਕ ਰੀਤ ਝੱਲਣ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਰੀਤ ਸਿਰਫ਼ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਲਾਊਜ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਾੜੀ ਗਈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹਾ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਉਥੇ ਛਾਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਝਾੜੀ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ

ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸਾੜੀ ਥੱਲਿਓਂ ਬਲਾਊਜ਼ ਪਾਲੇ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਥੀ ਔਰਤ ਤੇ ਬੰਦੇ ਉਸਦੇ ਵੱਲ ਵੇਂਹਦੀ ਤਿਵਾੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲਾਊਜ਼ ਭਾਗੀਂ ਉਸ ਦੀ ਛਾਤੀ ਬੜੀ ਸ਼ੇਪ ਤੇ ਵੱਡੀ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਿਰ ਵੀ ਛਾਤੀ ਮਨ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਪਰ

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਬਲਾਊਜ਼ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਫੇਰ ਹੋ ਜਾ ਬਣਾਤਾ ਸਾੜ੍ਹੀ ਥੱਲਿਓਂ ਸਾਫ਼ ਗੋਲ ਗੋਲ ਅੰਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਬਾਕੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪਾਕਿ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ
ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੋਟਣਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਸਿਤ ਜਦੋਂ ਥੱਲਿਓਂ ਅੰਬ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਬਦੋਬਦੀ ਔਰਤ ਤੇ ਚਡ਼੍ਹ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਉੱਥ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *