ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਏ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ

ਪਤੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਲਏ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਇਕ ਅਮਲੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਮਲੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟਾ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚੋਂ ਵਿਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਅਮਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਟੈਮ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਆਸ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ

ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਮੋਬਾਇਲ ਘਰੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੋਬਾਇਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧੀਓ ਦੇਖਦਾ ਏ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਐ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਔਰਤ ਦਿ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਉਸ ਨੂੰ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਮੈਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਸ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਚੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੇਂਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਰੂੰਗੀ ਆਦਮੀ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਆ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਸ਼ਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *