ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕਣ ਮੋਟਰ ਤੇ ਗੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਫੜੇ

ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਤੇ ਮਾਲਕਣ ਦੀ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭਰਾ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਦਿਓ ਜੋ ਘਰੇ ਕੰਮ ਘੁੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਗੰਦੀ ਅੱਖ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਦੇ ਘਰੇ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਲਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ ਕਰਨ ਲਈ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ

ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਕੇ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਭਰਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌਘਰਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰੇ ਰਹੀ ਰੀਤ ਘਰ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਲੰਮੇ ਪਈ ਜਾਫੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੰਮੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜੇ ਰੇਤਾ ਹੀ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕੁੜੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸੁਆਦ ਦਿੰਦੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਦੋਵੇਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕੁ ਘੰਟੇ ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁੰਡਾ ਪੂਰੀਆਂ ਤਸੱਲੀਆਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰ ਨੇ ਮਾਲਕਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੈਮ ਲੱਗਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੂਨ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜਰੇਤਾ ਹੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟੈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਧਰ ਜਦ ਭਰਾ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਚੰਗੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਕਰਦਾ ਸੀ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *