ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੌਹਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ

ਹਾਜੀ ਦੋਸਤੋ ਕੀ ਅਨਜਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਜ ਫੇਰ ਨਵੀਂ ਕਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਉ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਿਉ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਵਿਉਂਤ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪੁੱਤ ਦਾ ਪੀ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੁੱਢਾ ਬਾਪ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਪ

ਕੀਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਂਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਚਲਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢਾਪੇ ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਦੋਂ ਛੱਡੋਗੇ ਮੈਂ ਜਵਾਨੀ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਖੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਇਕ ਦਿਨ ਫਿਰ ਬਾਬੂ ਵਿਹੜੇ ਚ ਮੰਜੇ ਡਾਹ ਕੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੌਂ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਵੇ ਔਰਤਜਾਤ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਤੋਂ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਬਾਪੂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਨੂੰਹ ਆਪਣੇ

ਘਰਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ ਵਿਹੜੇ ਚਾਈਨਾ ਗੰਦ ਮੱਚਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉੱਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਬਾਪੂ ਉੱਠਣ ਦਾ ਨਾਈ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬਾਪੂ ਕੋਲੇ ਬਾਪੂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕੰਜਰਾ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਮੈਂ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਆਹ ਨਾ ਵਧੇਰਿਆਂ ਮੇਰੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕੇ ਵੱਡਾ ਘਰੌਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਆਓ ਤੈਨੂੰ ਕੀੜੇ ਪੈਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *