ਨਹੀ ਗਿਆ 25 ਸਾਲਾ ਤੋ ਟਾਇਲਟ ਦੇਖੋ

ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਅਮੈਰਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਥਰੂਮ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ
ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਉਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜੋ ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੌਇਲਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਉਸ ਦੀ ਪੇਟ ਫੁੱਲਣ ਕਾਰਨ ਇਹ

ਜਾਣਕਾਰੀਪੱਚੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੌਇਲਟ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਦਿਮਾਗ ਚਕਰਾ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਲੜਕਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬਾਰਾਂ ਤੋਂ
ਰੋਟੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਇਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸਨ ਅਠਾਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਟੌਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੋਰੀਨਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸ ਦੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ

ਆਉਂਦੀ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਅਨੋਖੀ ਬੀਮਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਸ਼ੀ ਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਸ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਟੌਲ ਦੇ
ਚੌਦਾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *