ਧਰਨੇ ਵਿੱਚੋ ਆਈ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ

ਜੇ ਤੁਸੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਤੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਦਿੱ ਲੀ ਸਿੰ ਘੁ ਅਤੇ ਟਿ ਕ ਰੀ ਬਾ ਰ ਡ ਰ ਦੇ ਉਤੇ ਧ ਰ ਨਾ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ ਵਲੋ ਲਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਕਿ ਸਾ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾ ਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਮੋ ਰ ਚਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਉਂਦੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰ ਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱ ਲੀ ਧ ਰ ਨੇ ਉਤੇ ਸਨ ਜੋਕਿ ਸ਼ਾਂ ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਤੇ ਤ ਕ ਲੀ ਫ ਆਉਂਦੀ ਹੈ

ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਖ ੜ ਕੇ ਹੋਂਸਲਾ ਅ ਫ ਜ਼ਾ ਈ ਦਿੰਦੇ ਅਤੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਖਬਰ ਸਾਹ ਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮ ਦ ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁ ਖ ਦਾ ਈ ਖ਼ ਬ ਰਾਂ ਵੀ ਸੁ ਣ ਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਅੱਜ ਇਕ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹ ਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੇ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਗੱ ਲ ਹੈ ਜੋਕਿ ਦਿੱਲੀ ਧ ਰ ਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋਕਿ ਪਿੰਡ ਛੋਟਾ ਘਰ ਤੋ ਦਿੱਲੀ ਸਿੰਘੁ ਦੇ ਬਾਰ ਡਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਮੌ ਤ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਅਮ ਰੀਕ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸ ਚਾ ਈ ਅਸੀਂ ਦ ਸ ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਜੋਕਿ ਖੁ ਦ ਢਾ ਈ ਏ ਕ ੜ ਜ਼ ਮੀ ਨ ਦਾ ਮਾ ਲ ਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹ ਸ ਪ ਤਾ ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਖ ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਪਰਿ ਵਾਰ ਕ ਰ ਜੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੀ ਕ ਰ ਜਾ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ ਹੀ ਦ ਕਿਸਾਨ ਆ ਪ ਣੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਤੇ ਕਿ ਰ ਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਲਕੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਪਾਂ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰ ਤਿ ਮ ਵਿ ਦਾ ਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ

ਪਰ ਉਸਦੀ ਮੌ ਤ ਤੋ ਬਾਅਦ ਓਹ ਪਰਿ ਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱ ਡ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖ ਰ ਚਾ ਮੁਸ਼ ਕਿਲ ਨਾਲ ਚ ਲ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇ ਓਹ ਖੇ ਤੀ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪਰਿ ਵਾਰ ਹੋਰ ਮੁ ਸ਼ ਕਿ ਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੇ ਸਰ ਕਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਿ ਆ ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਅਤੇ ਗ ਰੀ ਬ ਨੂੰ ਕੁ ਛ ਵੀ ਨਹੀ ਦਿੰਦੀ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *