ਦੌਸਤ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਧੱਕਾ

ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੁਝ ਏਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਇਨਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਘਰ

ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਜਦ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੱਕਰ ਆ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਥੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਘਰੇ ਛੱਡਣ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸੋਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਬਸ ਦੋ ਮਿੰਟ ਜਾਗੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਗੰਦੀ ਨਿਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ

ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਆਸਮਾਨ ਝਾਕੇ ਫੜਾਈ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਫਿਰ ਭੱਜ ਕੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *