ਦੋ ਮੁੰਡਿਆ ਨੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲਿਅਦਾ ਖੇਤ ਵਿੱਚ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਛੱਡਣ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਦ ਉਹ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਖਾਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਪੰਜ ਚਾਰ ਦਿਨ ਰੋਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਖੋਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਦੇ ਛਾਂਟਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੰਮ ਤੂੰ ਬੱਸ ਦੇ ਚਲੀ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਸ਼ਾਹ ਦਵਾਈ

ਸੀ ਉਹ ਅੱਜ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਲ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁੜੀ ਦਿੰਦੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਆਜੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੱਸ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਉਸ ਨਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਐਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਫ਼ੋਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿਆਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਮੰਨਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਫੋਨ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਨਾ ਅੱਧਿਓਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਏਥੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਦੋਸਤ

ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਤੋੜੋ ਅੱਜ ਤਕ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨ੍ਹੀਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਤੇ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਿਤਲੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਨ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮੋਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸਤ ਖੂੰਡੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰੂੰ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *